Dr. Öğr. Üyesi ADNAN KARA NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi ADNAN KARA

T: (0282) 250 2081

M akara@nku.edu.tr

W akara.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Bitki Koruma
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİTKİ KORUMA
Öğrenim Yılları: 1987-1993
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA / FİTOPATOLOJİ
1984-
İdari Görevler
Türk ve akraba topluluklar fakülte koordinatörlüğü üyeliği TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI / DEKANLIK
1995-1999
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Bitki Koruma
Fitopatoloji
Herboloji
Herboloji
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ORAK A., KARA A., Memet H. N., Macar Fiği Vicia pannonica Crantz Tarımında İmazamox İçerikli Herbisit Kullanımının Verim ve Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 1, pp. 41-44, 2001.
Özgün Makale CAB
2. KARA A., Yabancı ot Tohumlarında Dormansinin Nedenleri ve Dormansiyi Kırma Yöntemleri, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 5, pp. 46-55, 1997.
CAB
3. KARA A., Cirsium arvense köygöçüren nin Biyolojisi ve Mücadelesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 4, pp. 93-99, 1995.
Teknik Not CAB
4. KARA A., ERDİLLER G., Tekirdağ İli Buğday Ekim Alanlarında Görülen Önemli Yabancı ot Türleri ve Yoğunluklarının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 3, pp. 40-52, 1994.
Özgün Makale CAB
5. İlbağı H., ÇITIR A., KARA A., UYSAL M., İlbağı, H., Çıtır, A., Kara., A., Uysal, M. 2013. Poaceae weed host range of Luteoviridae viruses in Trakya region of Turkey. EWRS8European Weed Research Society) 16 th symposium, Proceedings. 24-27 June, 2013 SAMSUN., EWRS8European Weed Research Society) 16 th symposium, Proceedings. 24-27 June, 2013 .
Özgün Makale
6. , İlbağı, H., Çıtır, A., Uysal, M., Kara., A. 2011. Incidence and Molecular Characterization of Barley yellow dwarf virus-PAV on Poaceae Weeds in the Trakya Region of Turkey. Plant Genomics European Meetings.63.İstanbul.May 04-07. İSTANBUL , Plant Genomics European Meetings.
Özgün Makale
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. TUĞRUL M., KARA A. . ., Bursa İli Zeytin Bahçelerinde Görülen Önemli Yabancı Ot Türleri, Yoğunlukları ve Rastlanma Sıklıklarının Belirlenmesi, Uluslarası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi Bildiri Özetleri 5-8 Eylül 2016 KONYA s: 888, ss. 888, 2016.
Özgün Makale
2. Dindar YAY Ö., KARA A. ., Edirne İli Ayçiçeği ( Helianthus annuus) Ekim Alanlarında Görülen Önemli Yabancı Ot Türleri, Yoğunlukları ve Rastlanma Sıklıklarının Belirlenmesi, Uluslarası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi Bildiri Özetleri 5-5 Eylül 2016 KONYA s: 891, ss. 891-891, 2016.
Özgün Makale
3. ÇAL G., KARA A., Sakarya İli Şeker pancarı Ekim Alanlarında Görülen Önemli Yabancı Ot Türleri, Yoğunlukları ve Rastlanma Sıklıklarının Belirlenmesi, Uluslarası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi Bildiri Özetleri 5-5 Eylül 2016 KONYA s: 892, 2016.
Özgün Makale
4. SÜREK H. ., Ünan R. ., KAYA R., BEŞER N., KARA A., Yabancı Ot İlaçlarına Dayanıklı Bazı Çeltik Genotiplerinin Geliştirilmesi, II. Tarla Bitkileri Kongresi, 7-10 Eylül 2015, ss. 35-35, 2015.
Özgün Makale Erişim Linki
5. Özkil M., KARA A., Trakya Bölgesinde Selektörden Önce ve Sonra Buğday Ürününe Karışan Yabancı Ot Tohumlarının ve Yoğunluklarının Belirlenmesi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt 7, ss. 45-52, 2006.
Özgün Makale CAB
6. , ÖZKİL,M., KARA, A.. Trakya Bölgesinde Selektörden Önce ve Sonra Buğday Ürününe Karışan Yabancı Ot Tohumlarının ve Yoğunluklarının Belirlenmesi, Trakya Üniv. Fen Bilimleri Dergisi, cilt 7, 2006.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
7. , ORAK. A., KARA, A., MEMET, H. N.,. Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Tarımında İmazamox İçerikli Herbisit Kullanımının Verim ve Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, ss. 41-44, 2001.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
8. , KARA,A.. Yabancı Ot Tohumlarında Dormansinin Nedenleri ve Dormansiyi Kırma Yöntemleri, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 5, ss. 46-55, 1996.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
9. , Cirsium arvense (Köygöçüren)'nin Biyolojisi ve Mücadelesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 4, ss. 93-99, 1995.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
10. , KARA, A., ERDİLLER,G. . Tekirdağ İli Buğday Ekim Alanlarında Görülen Önemli Yabancı Ot Türleri ve Yoğunluklarının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 3, ss. 40-52, 1994.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
11. İLBAĞI H., ÇITIR A., KARA A., UYSAL M. ., İlbağı, H., Çıtır, A., Kara., A. Uysal, M., 2014. Türkiyede Tahıllarda Sarı Cücelik Virüsleri Barley yellow dwarf viru-PAV ve Barley yellow dwarf virus-MAV için Yeni Yabancı Ot Konukçuları Juncus compresus ve Geranium dissectum Türlerinin ilk raporu. V. Türkiye Bitki Koruma Kongresi Bildiri Özetleri, 3-5 Şubat 2014, Antalya, V. Türkiye Bitki Koruma Kongresi Bildiri Özetleri, .
Özgün Makale
12. KARA A., Kara, A. 2013.Tarımsal Üretimde Kullanılan Pestisitlerin Çevreye Olan Etkileri. Ekoloji 2013 Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı 2-4 Mayıs 2013. TEKİRDAĞ, Ekoloji 2013 Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı 2-4 Mayıs 2013.
Özgün Makale
13. GÜRSU Z. Ş., KARA A., Kırklareli İli Buğday Ekim Alanlarında Görülen Önemli Yabancı Ot Türleri, Yoğunlukları ve Rastlanma Sıklıklarının Belirlenmesi, Uluslarası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi Bildiri Özetleri 5-5 Eylül 2016 KONYA s: 847.
Özgün Makale
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. KARA A., Zirai Mücadelede Erken Uyarının Önemi, Hasad, cilt 2, ss. 24-25, 2017.
2. KARA A., Yabancı Ot Kültür Bitkisi Rekabeti, Hasad, cilt 3, ss. 20-22, 1987.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. İLBAĞI H., Çıtır A., UYSAL M., KARA A., İncidence and Molekülar Characterization of Barley yellow dwarf virus PAV on Poaceae Weeds in the Trakya Region of Turkey, Plant Genomics European Meetings. 63 (04.05.2011-07.05.2011).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. TUĞRUL M., KARA A., Bursa İli Zeytin Bahçelerinde Görülen Önemli Yabancı Ot Türleri Yoğunlukları ve Rastlanma Sıklıklarının Belirlenmesi, Uluslarası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi (05.09.2016-08.09.2016).
Özet bildiri
2. DİNDAR YAY Ö., KARA A., Edirne İli Ayçiçeği Helianthus annuus Ekim Alanlarında Görülen Önemli Yabancı Ot Türleri Yoğunlukları ve Rastlanma Sıklıklarının Belirlenmesi, Uluslarası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi (05.09.2016-08.09.2016).
Özet bildiri
3. GÜRSU Z. Ş., KARA A., Kırklareli İli Buğday Ekim Alanlarında Görülen Önemli Yabancı Ot Türleri Yoğunlukları ve Rastlanma Sıklıklarının Belirlenmesi, Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi (05.09.2016-08.09.2016).
Özet bildiri
4. ÇAL G., KARA A., Sakarya İli Şeker pancarı Ekim Alanlarında Görülen Önemli Yabancı Ot Türleri Yoğunlukları ve Rastlanma Sıklıklarının Belirlenmesi, Uluslarası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi (05.09.2016-08.09.2016).
Özet bildiri
5. SÜREK H., ÜNAN R., KAYA R., BEŞER N., KARA A., Yabancı ot İlaçlarına Dayanıklı Bazı Çeltik Genotiplerinin Geliştirilmesi, 11. Tarla Bitkileri Kongresi (07.09.2015-10.09.2015).
Özet bildiri Erişim Linki
6. İLBAĞI H., ÇITIR A., KARA A., UYSAL M., Türkiyede Tahıllarda Sarı Cücelik Virüsleri Barley yellow dwarf virüs PAV ve Barley yellow dwarf virus MAV için Yeni Yabancı ot Konukçuları Jucus compressus ve Geranium dissectum Türlerinin İlk Raporu, V. Türkiye Bitki Koruma Kongresi (03.02.2014-05.02.2014).
Özet bildiri
7. KARA A., Tarımsal Üretimde Kullanılan Pestisitlerin Çevreye Olan Etkileri, Ekoloji 2013 Sempozyumu (02.05.2013-04.05.2013).
Özet bildiri
8. İLBAĞI H., KARA A., Çıtır A., Kayseri ve Nevşehir Yöresinde Yonca Tohum Üretim Alanlarında Tohum Sertifikasyon Kalitesini Düşüren Yabancı Ot Türleri ve Karışma Oranları, Türkiye II. Herboloji Kongresi (01.09.1997-04.09.1997).
Tam metin bildiri
9. Arslan İ., KARA A., Tekirdağ İli Ayçiçeği Ekim Alanlarında Saptanan Önemli Yabancı Ot Türleri rastlanma Sıklıkları ve Yoğunlukları, Türkiye II. Herboloji Kongresi (01.09.1997-04.09.1997).
Tam metin bildiri
Ulusal Projeler
1. Yabancı Ot İlaçlarına Dayanıklı Çeltik Islahı , TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.05.2013-01.05.2015.
2. Trakya Bölgesinde Tahıl üretim alanlarında yabancı otlarda Arpa sarı cücelik virüs hastalılarının saptanması, karakterizasyonu ve afitlerle taşınabilirliklerinin belirlenmesi. (TÜBİTAK-TOVAG 1001- 109O522 No’lu Proje) , TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.09.2010-01.10.2013.
3. Trakya Bölgesinde Selektörden Önce ve Sonra Buğday Ürününe Karışan Yabancı Ot Tohumlarının ve Yoğunluklarının Belirlenmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 01.08.2002-01.10.2004.
Üyelikler
EKOLOJİ 2013 SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU, Üye, 2012-2013.
Türkiye IX. Fitopatoloji Kongresi Düzenleme Kurulu üyeliği, Üye, 2000-2011.
Türkiye Herboloji Derneği, Üye, 1995-.
Türkiye Fitopatoloji Derneği, Üye, 1989-.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
Yabancı Ot Direnci sempozyumu, Yer:Namık Kemal Üniv., Düzenleyenler:Bayer Tarım A:Ş, 21.09.2016-21.09.2016.
16th EWRS SYMPOSİUM, Yer:Samsun 19 Mayıs Üniv., Düzenleyenler:19 Mayıs Üniv., 24.06.2013-27.06.2013.
Ekoloji 2013 Sempozyumu, Yer:Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Düzenleyenler:Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 02.05.2013-04.05.2013.
Türkiye 3. Bitki Koruma Kongresi VAN, Yer:VAN, Düzenleyenler:Yüzüncüyıl Üniversitesi, 15.07.2009-18.06.2010.
1st İnternational Congress On Global Climate Changes and Agriculture, Yer:Namık Kemal Üniv., Düzenleyenler:Namık Kemal Üniv., 28.05.2009-30.05.2009.
Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi, Yer:Isparta, Düzenleyenler:Süleyman Demirel Üniversitesi, 27.08.2007-29.08.2007.
Türkiye IX. Fitopatoloji Kongresi, Yer:Tekirdağ, Düzenleyenler:Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 03.09.2001-08.09.2001.
Türkiye II. Herboloji Kongresi, Yer:İzmir- Ayvalık, Düzenleyenler:Türkiye Herboloji Derneği, 01.09.1997-04.09.1997.